Stichting Bakiadi

Het verlangen om iets te doen voor de familie leefde in ons al heel lang. Issiaga is al jong van huis weggegaan, met als doel een beter leven voor zijn familie te realiseren… Eind 2014 hebben we deze wens uitgesproken naar onze vrienden en familie. Door hen zijn we gesteund in ons idee en financieel ondersteund en hebben we een prachtig begin kunnen maken.  

Het idee ontstond naar aanleiding van de vele gesprekken over de verschillen tussen ons leven hier in Nederland en het leven van zijn familie in Guinee. Over het contrast tussen hun ‘overleven met niets’ en onze ‘overdaad aan luxe’. We hebben het verlangen hier iets aan te veranderen, we willen iets DOEN voor zijn familie in Guinee, maar kunnen dit niet alleen.  Daarom willen we ook aan u vragen zijn familie en de dorpsgemeenschap te steunen in comfort en stimuleren van initiatieven.

Issiaga is grootgebracht in een klein dorpje in Guinee, Bakia. Zijn moeder, Mariama ofwel “Iya” (mama in het Susu) leeft hier nog altijd samen met de familie. Ze woont in een eenvoudig huisje samen met haar kleinkinderen. Overdag werkt ze op de rijstplantages waar ze uren gebukt in het water staat om de rijst te planten of ze gaat er lange dagen op uit om vis te vangen. Kortgezegd is het een kwestie van overleven. Iya verdient slechts een beetje geld om de familie dag voor dag te kunnen voeden. Ze is nu ongeveer 55 en ze staat dagelijks vroeg op om rijst te koken, water te halen, te werken, het huishouden te doen en voor haar (klein)kinderen te zorgen. Als het ’s avonds donker is, slaapt ze samen met een aantal kinderen in haar bed, de andere kinderen slapen op de grond.

Enig comfort, zoals wij dat kennen, ontbreekt…

Er is geen stromend water (2 km lopen, dag in dag uit)

Er is geen elektriciteit…  dus ook geen licht!

Men kookt op houtvuur (hout sprokkelen, inademen rook)

Verplaatst zich voornamelijk te voet (transport kost geld)

Men slaapt op een stro matras of op de grond!      (situatie 2014)

Dit alles, dit grote contrast, is wat Issiaga eigenlijk voortdurend bezighoudt. Wij hebben het hier zo goed en zij hebben helemaal niets, soms niet eens te eten. Wat voor ons zo vanzelfsprekend is, daar kan zijn familie niet eens van dromen. Laten wij proberen onze droom te realiseren met elkaar en hen te ondersteunen!

We willen jullie vragen ons financieel te steunen in het realiseren van dit project.

Situatie 2016; Inmiddels hebben we al veel kunnen doen in het dorp en zijn de leefomstandigheden al een heel stuk verbeterd. Zo slaapt moeder lekker met de kinderen op een fijn matras en dankzij de steun van een stichting wordt er had gewerkt aan het graven van de waterput! Tijdens ons familiebezoek begin dit jaar hebben we een grote sprong kunnen maken; zelf hebben we een auto verscheept met daarin zonnepanelen, accu en toebehoren. Voor het eerst in de geschiedenis heeft men nu LICHT in huis en hoeft men niet meer naar een volgend dorp om een telefoontje op te laden! Magisch!!! Ook heeft Issiaga met vrienden het oude huis van zijn vader kunnen herbouwen met cement! Dat staat als een huis.

Onze wens gaat verder, doelstellingen Bakiadi 2016 samengevat

we willen ook mogelijkheden bieden aan de jeugd – en te beginnen bij de kinderen – om zich te kunnen ontwikkelen en te bouwen aan een toekomst voor hen ìn het dorp. Inhakend op het probleem dat veel jongeren naar de stad gaan of elders een beter leven gaan zoeken.

We willen een multi-functioneel centum openen, waar de jonge kinderen al op jonge leeftijd gestimuleerd worden middels spel en andere activiteiten, zodat ze al kunnen wennen aan de schoolse structuur en de moeders hun handen even vrij hebben. Kinderen zijn erg nieuwsgierig en leergierig.

Dit zal tevens een plek worden waar voor jongeren mogelijkheden worden gecreëerd om persoonlijke initiatieven te ontwikkelen. Zo willen we de jonge generatie steunen op hun pad hun carrière in muziek en dans te professionaliseren. Er zijn veel talentueuze groepen die hier vraag naar hebben.

We willen gehoor geven aan de vraag naar het maken van een computer café… met misschien wel internet.

In het centrum kunnen feesten en ceremonies gehouden worden en bijvoorbeeld informatieve bijeenkomsten. Ook zouden we films en documentaires willen aanbieden voor jong en oud. Momenteel is er nog geen elektriciteit in het dorp, maar mogelijk in de nabije toekomst J 

We willen jullie vragen ons financieel te steunen in het realiseren van dit project.

Door samen te delen en samen bij te dragen, is het mogelijk daadwerkelijk een verschil te maken, iets neer te zetten voor de familie en het dorp. Door bijvoorbeeld eenmalig een bedrag te schenken of door maandelijks/ per kwartaal of per jaar een bijdrage te doen. Wat misschien slechts een klein bedrag lijkt is reeds een groot gebaar! Het is een gift van hoop en ondersteuning, voor kracht en vertrouwen, ten gunste van hun gezondheid en net dat beetje meer geluk.

We verzamelen de giften en jullie kunnen erop vertrouwen dat het goed besteed wordt! Met plezier zullen we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Deze worden binnenkort verwerkt op de website wontanara.nl

Dank jullie wel allemaal  Wonouwali !

         Samen zijn we één  Wontanara  Issiaga en familie                       

Stichting Bakiadi